Burgerschap

 

 Wij nemen als uitgangspunt dat we kinderen de verantwoordelijkheid en het vertrouwen geven om het goede te doen in de maatschappij waarin zij leven. Waarbij we ons bewust zijn dat dit een omgeving is die geen volledige afspiegeling is van de maatschappij in Nederland.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zorgdragen voor elkaar en betrokkenheid tot elkaar tonen. Dit is iets dat bijna van nature ontstaat binnen onze kleine schoolgemeenschap. Kinderen mogen eigen keuzes (leren) maken en op hun eigen wijze groeien op weg naar meer volwassenheid.  Ook mogen ze ervaren dat je, door goed samen te werken, samen sterker staat.

Vanuit de eigen, bekende omgeving vinden we het belangrijk dat de kinderen de wereld verder verkennen. Juist omdat onze eigen omgeving niet automatisch een afspiegeling van de samenleving in Nederland is. Dus hebben wij een belangrijke rol om ook die samenleving zichtbaar(der) te maken. Met een open en nieuwsgierige blik kijken naar andere gewoontes, opvattingen, gebruiken en religies. Oordeelvrij kijken en tolerantie zijn daarbij twee kernbegrippen die we kinderen mee willen geven bij het verkennen van onze samenleving.

Juist daar waar kinderen opvattingen uiten die niet stroken met bovenstaande stellen we bij voorkeur de waarom-(zeg je dit?)vraag en brengen we kinderen waar mogelijk in aanraking met mensen die de nuance van een minderheidskwestie kunnen vertegenwoordigen.

We laten de kinderen kennis maken met de wijze waarop we in ons land grondrechten vormgeven. Ook hier benadrukken we dat kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en de ruimte benutten om weloverwogen keuzes te maken.