De Willibrord

Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De naam van de school is ontleend aan één van de eerste missionarissen, die vanuit Engeland de kerstening in ons land gebracht hebben. 

Onze school