Identiteit van onze school

 

Wij zijn een katholieke school die open staat voor iedereen die zich bij ons thuis voel. Dit betekent dat wij iedereen welkom heten op onze school. We vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger weet dat onze katholieke identiteit doorklinkt in onze regels, waarden en normen. Er is op onze school bijzondere aandacht voor christelijke feestdagen als Kerst, Carnaval en Pasen. In het jaarboek zal hier ook expliciet bij stilgestaan worden. Een paar keer per jaar bezoeken we de kerk. Hier hebben we een door de school georganiseerde en geleide viering met de kinderen rondom een bepaald thema (bijv. De start van een nieuw schooljaar).

Als team vormen we samen met kinderen, ouders en omgeving een kleine samenleving waarin elkaar ontmoeten belangrijk is. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor elkaar. Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun leven. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen.

Leerlingen stellen allerlei levensvragen, zoals: Waarom gaat mijn huisdier dood? Wat gebeurt er met opa nu hij is doodgegaan? Waarom is er oorlog? Waarom moeten sommige kinderen hongerlijden? Op het gebied van waarden en normen komen vragen op als: Hoe leven we samen met mensen die andere (culturele) gewoonten hebben? Hoe ga je om met ruzie? En wat doe je als er kinderen zijn die je misschien niet zo aardig vindt? Wij beschouwen het als onze taak om kinderen leren na te denken over zulke vragen in het kader van levensbeschouwelijke vorming.

Op de onze school wordt een basis gelegd waarbij kinderen vanuit een breed wereldbeeld respect hebben voor geloven, verhalen, tradities en rituelen en zelf kunnen nadenken wat ze belangrijk vinden en hen uniek maakt.

De voorbereidingen voor de sacramenten van Communie en Vormsel verlopen via onze parochie. Wij voelen ons verbonden bij de voorbereidingen en ondersteunen ook de uitvoering daarvan op een aantal momenten.