Ontwikkelingsgericht werken (OGW)

 

Op onze school werken wij bij de kleuters conform het principe van het ontwikkelingsgericht werken. In dit principe wordt nadrukkelijk erkend dat de ontwikkelingsfase van 4-7 jarigen een fase is waarin kinderen van dezelfde leeftijd erg verschillen in ontwikkeling. Kinderen kunnen een tijd “stil” staan op een bepaald ontwikkelingsgebied en op een ander gebied verder ontwikkelen. Dat heeft o.a. te maken met de interesses in de verschillende ontwikkelingsbieden van het kind op dat moment. Kinderen kunnen dan weer een ontwikkelsprong maken en een tijdelijke “terugval" is ook heel normaal. Dit betekent dat uitgaan van dezelfde doelen voor een heel leerjaar (zoals leerjaar 1 en leerjaar 2) niet logisch is en daarmee het werken met groepen van dezelfde leeftijd bij kleuters geen zinvolle bijdrage geeft aan de ontwikkeling. Een kind van 4 jaar kan bijvoorbeeld al ontwikkeling laten zien die “past” bij een 5-jarige en andersom. In een groep waar 4 -6 jarigen die door elkaar geplaatst zijn kunnen we op een betere manier tegemoet komen aan die verschillen. Daarmee zijn we op een natuurlijke manier goed in staat om te werken aan een ononderbroken ontwikkeling (doorgaande lijn) van de kinderen in de groep. De kinderen krijgen 2 jaar onafgebroken de tijd om zich te kunnen ontwikkelen als kleuter. Vandaar ook dat we de groep zullen duiden als “de kleuters” en het niet meer hebben over “groep 1/2”.

Jonge kinderen bekijken de wereld vol bewondering en nieuwsgierigheid.

Ontwikkelingsgericht werken is betekenisvol onderwijs, voor leerlingen en leerkrachten. Het gaat om activiteiten die herkenbaar zijn voor leerlingen en uitnodigen tot spel en onderzoek. Hierbij wordt aangesloten op wat de leerling al weet, en werken we met doelen die aansluiten op het niveau van de leerling om van daadwerkelijk leren te kunnen spreken. De leerkracht vergroot de kwaliteit van het leerproces door te sturen in de richting van wat de leerling nu nog niet weet zodat de leerlingen zich hierin kan ontwikkelen.

Dit vraagt om onderwijs dat inspeelt op deze natuurlijke nieuwsgierigheid en de ontwikkelingssprongen die kleuters maken.