Ons rapport

 

Wij werken met MijnRapportfolio. Dit is een digitale rapportomgeving die voor onze school is ingericht, passend bij onze opvattingen op onderwijs en het volgen van kinderen.

Wij vinden het belangrijk:

·      Dat we kinderen kunnen volgen in hun eigen ontwikkeling. Dat willen we ook zichtbaar maken voor ouders.

·      Dat we alle kanten van een kind zien en niet alleen de prestaties op leergebied.

·      Dat kinderen ook een bijdrage leveren aan hun eigen rapport.

Bij de verschillende vakgebieden (vaardigheden) proberen we, waar mogelijk steeds de doelen te beschrijven waar een kind in een bepaalde periode aan werkt. Onze rapportage geeft aan waar uw kind op dat moment staat in de ontwikkeling. Bij de hoofdvakken doen we dat telkens na afloop van een periode, waardoor u als ouder dus het hele jaar door zicht houdt op de ontwikkelingen.

Kinderen mogen foto’s maken van zaken binnen school waar ze trots op zijn. Deze foto’s maken deel uit van ons rapport. Ook deze foto’s worden het hele jaar door geplaatst.

Twee keer per jaar kijken we naar een aantal andere aspecten van kinderen:

·      Wat zijn je talenten?

·      Sociaal emotioneel.

·      Werkhouding.

·      Resultaten van de methode onafhankelijke toetsen (Cito Leerling in Beeld).

Voor kleuters hebben we een speciale presentatie waarbinnen zichtbaar wordt hoe de kleuter zich op de verschillende gebieden ontwikkelt.

Op deze wijze hopen we ouders een zo breed mogelijk beeld van hun kind te laten zien. En krijgt het kind zelf ook de kans om daarin bij te dragen!