Taakspel

 

Taakgericht werken met Taakspel

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het zelfstandig werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens “ongewenst” gedrag voor. Hoe sturen we dat gedrag op een positieve manier? Daar hebben wij Taakspel voor.

Hoe wordt Taakspel gespeeld?

Taakspel is een spel dat leerlingen spelen tijdens verschillende reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht bespreekt van te voren met de groep welke 3 regels er gelden, hoe lang er gespeeld wordt en welke beloning er te verdienen valt. Na het uitdelen van de taakspelkaarten geeft de leerkracht aan dat er begonnen wordt met het spel. Wanneer er een regel overtreden wordt, pakt de leerkracht een kaartje weg en geeft complimenten over wat er goed gaat. Zo wordt ongewenst gedrag bijgestuurd. Ook kunnen leerlingen elkaar helpen om gewenst gedrag te vertonen. Wanneer ze kaarten over hebben als het spel is afgelopen, verdienen ze de dagbeloning. Naarmate het spelen van taakspel goed verloopt, zullen de kaarten niet meer op tafel liggen en ga je meer met de kinderen samen bekijken of een beloning behaald is of niet.

Het doel van Taakspel

Het doel van Taakspel is dat taakgericht gedrag toeneemt en onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en helpen anderen bij het vertonen van gewenst gedrag.

Gecertificeerd trainer:

Op onze school is juf Christel opgeleid tot trainer / leerkrachtcoach Taakspel