Verlofaanvraag buiten schoolvakanties

Voor kinderen is het belangrijk dat zij het onderwijsaanbod kunnen volgen zonder uitval. Toch zijn er omstandigheden waarbij het noodzakelijk is dat er verlof gevraagd wordt. De directie mag verlof verlenen voor een aantal specifiek afgesproken omstandigheden. Deze omstandigheden zijn door de wet bepaald: Link naar wetgeving overheid

Op formulier A die u via de knop hieronder kunt lezen staan deze omstandigheden beschreven. Indien één van deze omstandigheden van toepassing is, kunt u het formulier invullen en indienen bij de leerkracht van uw zoon/dochter, of bij de administratie van de school.

 

In uitzonderlijke situaties is het daarnaast ook mogelijk om verlof aan te vragen. Hiervoor dient u gebruik te maken van formulier B, die u via de knop hieronder kunt downloaden.