Schooltijden

De schooltijden zijn voor schooljaar 2022-2023 als volgt: 

Groep 1 en 2 

Maandag t/m donderdag: 8.30-14.15 uur 

Vrijdag: 8.30-12.00 uur 

Groep 3 t/m 8 

Maandag t/m vrijdag: 8.30-14.15 uur