Digitaal werken

 

Op school maken we een bewuste keuze voor inzet van digitale middelen en/of een schriftelijke verwerking. Digitaal werken wordt als middel ingezet, bijvoorbeeld tijdens rekenlessen en is altijd ter ondersteuning van de inhoud. Hierdoor wordt een deel van de lesstof door het computerprogramma (adaptief) aangepast aan het niveau van de leerling.  Op deze manier werken de kinderen, binnen de jaardoelen, op hun eigen niveau, ervaren ze meer succes en werken ze aan hun eigen basis.

Schrijven blijft voor ons belangrijk. Denk hierbij aan het uitrekenen van sommen en in de onder- en middenbouw aan het aanleren van het schrijven van letters en cijfers op de juiste manier. Gedurende de jaren blijft er aandacht voor schrijfonderwijs. Als opdrachten meer geschikt zijn voor een geschreven verwerking, blijft dit ook behouden. Waarom is schrijven belangrijk?

1.     Schrijven is hersengymnastiek en zorgt voor ontwikkeling van de hersenen

2.     Schrijven zorgt voor meer letter- en tekstbegrip

3.     Schrijven is goed voor de motoriek

4.     Schrijven zorgt voor betere concentratie

 

Digitale geletterdheid / mediawijsheid

Al vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met media. Vooral met de komst van de tablet en mobiele telefoon kunnen kinderen zelf van alles zien en beleven. Net als andere vaardigheden, moeten ook digitale vaardigheden aan kinderen worden geleerd. Dit gaat niet vanzelf. Vanaf de kleuters krijgen de kinderen regelmatig lessen mediawijsheid. Aan de hand van 7 actuele thema's in lesvorm leren wij ze omgaan met media. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren nadenken over (social) media, de impact hiervan en dat ze voldoende kennis hebben om zelf keuzes te kunnen maken hoe ze hier (in de toekomst) mee om willen gaan.